Много пациенти се питат – какво е „астигматизъм“?

Ако такива промени в оптиката на окото, като късогледство, далекогледство, обикновено са разбираеми за пациентите, тогава такава промяна като астигматизъм, за пациентите е неразбираема и много често молят да се обясни какво е и защо това явление влияе на яснотата на изображението?

Ще се опитаме да ви го обясним просто и разбираемо.

Ако оптичната система на окото не е сферична, тогава такова пречупване (оптика) се нарича астигматизъм.

Оптичната система на окото се състои от:

  1. Роговица;
  2. Лещи.

Светлинните лъчи, минаващи през тези лещи, в крайна сметка се фокусират върху ретината на окото. Там светлинните вълни се възприемат от нервните окончания и предават полученото изображение на мозъка. Ако оптичната повърхност на роговицата или лещата не е идеална, тоест има различни пречупвания по различни оси, тогава това явление се нарича астигматизъм.

Следователно, проблемът може да бъде както в роговицата, така и в лещата. В офталмологията астигматизмът на роговицата има по-голямо значение, тъй като има постоянна величина и степента му може да бъде коригирана успешно с очила, контактни лещи или хирургични операции.

В оптичната система на окото се разграничават два основни взаимно перпендикулярни меридиана: в единия от тях пречупващата сила е най-голяма, в другата – най-малка.

Съществува „правилен“ астигматизъм, при който пречупващата сила е постоянна във всеки от основните меридиани.

Какви видове астигматизъм има?

Прост – (хиперопичен (далекогледство) или късогледство). В този случай единият от основните меридиани има емметропична рефракция, а другият – хиперопичен или късоглед.

Сложен – (хиперопичен или късогледство). С него и двата основни меридиана имат еднакво пречупване, но с различна величина.

Смесен – При него единият от основните меридиани има хиперопично пречупване, а другият късогледство.

В зависимост от позицията на основните меридиани се разграничават 3 вида астигматизъм:

Права линия, при която посоката на меридиана с най-голяма пречупваща сила е по-близо до вертикала.

Обратен, при което посоката на меридиана с най-голяма пречупваща сила е по-близо до хоризонтала.

С наклонени оси, при които и двата основни меридиана лежат в сектори, далеч от посочените посоки.

Астигматизмът в оптичната система на окото води до загуба на яснотата на изображението. В някои случаи пациентът забелязва и двойни контури, леко изкривяване на геометрията на обектите, яснотата в различните меридиани (т.е. в хоризонтален или вертикален) може да бъде различна. Смята се, че физиологичният астигматизъм (който съответства на стойност от 0,5-0,75 диоптъра) не влияе значително на зрението. Астигматизмът над 0,75-1 D може да се възприеме от ретината и да повлияе на качеството на зрението. Когато астигматизмът надвишава 3-4 диоптъра, яснотата на изображението рязко се намалява и пациентът се затруднява без специални очила.

Имайте в предвид, че големината на астигматизма на роговицата обикновено никога не се променя.

Ако при избора на очила пациентът е установил астигматизъм, какъвто преди това не е имал, тогава тези явления са свързани с възрастови промени в лещата на окото и обикновено те се появяват с явленията на пресбиопия и начална катаракта.