Начало Вход Регистрация en de es it   
 
Начало • Форуми • Галерия • На Пазар • Статии • Downloads • Чат • Връзки • Търсене • Помощ
Създайте нова тема  Напишете отговор Страница 1 от 1
 
Регистрация на газово оръжие . [Свали темата]
Автор Съобщение

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Регистрация на газово оръжие . 
 
Някой знае ли нещо ?

:rolleyes: Такса 5лв.??? :rolleyes:
  Офлайн Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Re: Регистрация на газово оръжие . 
 
Трябва да отидеш с пушкалото в полицията.Ако имаш фактура за него,носи я.Ако нямаш-ще обясниш писменно ,че си го купил преди години в чужбина или нещо от сорта.Таксата за регистрация е 2.50 лв ,но заедно с таксата на СИ Банк за превод от 3,00 лв.,става общо 5,50лв.И става бързо. И не забравяй да си носиш лична карта.Мисля,че това беше. :rolleyes:
  Офлайн Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Re: Регистрация на газово оръжие . 
 
Правилник за прилагане на новия ЗОБВВПИ не е излязъл.
Съгласно § 20 от ЗОБВВПИ - Подзаконовите нормативни актове за прилагането на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.
В момента за приложението на ЗОБВВПИ е относим Правилника за приложение на отменения ЗКВВООБ.
Относно таксите - прилага се ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Раздел І от същата е озаглавен "Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия".  
Не мога да разбера само за какво трябва да се дават 5 лева на КОСЕ-БОСЕ, след като съгласно чл.1 от Тарифата за писменото уведомяване на началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице няма въведено императивно изискване за заплащане на такса.
Достатъчно е писмено уведомление, адресирано до съответния Началник на РУ"Полиция" в което се описва: Вид; Марка; Модел; Калибър; Сериен № (ако има такъв); Допълнителни характеристики (например - "над 24 джаула");
Ако имате фактура за закупуването КОСЕ-БОСЕ може да ви поиска копие, но лично аз препоръчвам, дори и да имате,  да не се дава.
Да не се учат така! След като Законът не е въвел задължението за прилагане на документ, удостоверяващ произхода, то не могат да ви искат такъв.  
Препоръчвам Уведомлението да бъде в два екземпляра и при подаването му в деловодството да поискате да ви сложат вх.№ на втория екземпляр. Така ще можете да удостоверите, че сте изпълнили задължението си по §11.
И още нещо - няма смисъл да висите пред кабинета на КОСЕ-БОСЕ , да го чакате с пушката и да му я показвате. Достатъчно е подаването на уведомлението в деловодството на съответното РУ"Полиция".
  Офлайн Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Re: Регистрация на газово оръжие . 
 
Ами как става така сега, има нов закон, но няма правилник за прилагането му! За новия закон се прилага стария правилник. Все едно със старите к...и, нов бардак да правим! Да си направят цялия театър, а пък тогава да ни викат да висим пред службите. Утре ще решат, че този правилник не отговаря на изискванията и ще ни накарат пак да ги пререгистрираме и да плащаме пак на банки и др.   :(
  Офлайн Вижте профила на потребителя View user's personal gallery Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Re: Регистрация на газово оръжие . 
 
Порових малко из другите форуми и ето какво открих - нещо като -
 
LinkИзлезли са официално таксите за регистрация:
http://www.thegunman-bg.com/forum/files/2_11_160.pdf

Няма регламентирана (или поне аз не намирам) такса за регистрация на неогнестрелно оръжие (ГСО и пневматично).....  

Цитат:
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :
§ 1. Наименованието на раздел І се изменя
така:
„Раздел І
Такси по Закона за оръжията, боеприпаси-
те, взривните вещества и пиротехническите
изделия“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) За издаване на разрешения,
удостоверения и документи за извършване
на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия се събират
следните такси:
1. за издаване на разрешение за производ-
ство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия – 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производ-
ство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия – 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за про-
изводство на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия – 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за произ-
водство на оръжия, боеприпаси, взривни ве-
щества и пиротехнически изделия – 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за произ-
водство, производител или вносител на взривни
вещества за граждански цели – 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия – 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придоби-
ване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие
на културата – 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придоби-
ване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие
на културата – 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придоби-
ване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, реги-
стрирани като търговци, от културни орга-
низации по Закона за закрила и развитие на
културата и юридически лица с нестопанска
цел – 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придоби-
ване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически и юридически лица, реги-
стрирани като търговци, от културни орга-
низации по Закона за закрила и развитие на
културата и юридически лица с нестопанска
цел – 20 лв.;
13. за издаване на разрешение за придоби-
ване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придоби-
ване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придо-
биване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни
вещества и пиротехнически изделия – 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придо-
биване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни
вещества и пиротехнически изделия – 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхране-
ние на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхране-
ние на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхране-
ние на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически
лица с нестопанска цел – 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхране-
ние на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически лица и юридически
лица с нестопанска цел – 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употре-
ба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от юридически
лица с нестопанска цел – 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употре-
ба на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци, и от юридически
лица с нестопанска цел – 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба
на пиротехнически изделия от физически
лица – 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба
на пиротехнически изделия от физически
лица – 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхране-
ние на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях от физически лица – 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически лица – 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, от културни организации по
Закона за закрила и развитие на културата и от
юридически лица с нестопанска цел – 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, от културни организации по
Закона за закрила и развитие на културата и
от юридически лица с нестопанска цел – 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях – 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях – 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспор-
тиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси
за огнестрелни оръжия, взривни вещества и
пиротехнически изделия на територията на
Република България от физически и юриди-
чески лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспор-
тиране на взривни вещества и пиротехнически
изделия на територията на Република България
от физически лица – 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспор-
тиране на пиротехнически изделия и взривни
вещества, с изключение на взривни вещества
за граждански цели, от територията на Репу-
блика България до друга държава членка от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, и от юридически лица с нес-
топанска цел – 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспор-
тиране на пиротехнически изделия и взривни
вещества, с изключение на взривни вещества
за граждански цели, от територията на Репу-
блика България до друга държава членка от
физически лица – 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспорти-
ране на взривни вещества за граждански цели
в рамките на Европейския съюз от територията
на друга държава членка до територията на
Република България от физически и юриди-
чески лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел – 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспор-
тиране на взривни вещества за граждански
цели в рамките на Европейския съюз от те-
риторията на друга държава членка до тери-
торията на Република България от физически
лица – 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверя-
ващ съгласието на Република България за
транзитно преминаване или за изпращане
на взривни вещества за граждански цели за
целите на осъществяване на транспортиране
в рамките на Европейския съюз – 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за много-
кратно транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка – 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократ-
но транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка от физически и юридически лица,
регистрирани като търговци – 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократ-
но транспортиране на огнестрелни оръжия
и боеприпаси от територията на Република
България до територията на друга държава
членка от физически лица и юридически лица
с нестопанска цел – 20 лв.;
41. за издаване на писмено съгласие за
транспортиране на огнестрелни оръжия и бо-
еприпаси за тях на територията на Република
България с издадено от друга държава членка
разрешение за транспортиране – 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспор-
тиране при внос/износ на огнестрелни оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехни-
чески изделия от физически и юридически
лица, регистрирани като търговци – 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и
износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях от физически лица – 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен
превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси,
взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически и юридически лица, регистри-
рани като търговци – 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни
дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци – 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни
дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани
като търговци – 30 лв.
(2) За извършване на следните дейности
от Министерството на вътрешните работи се
събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огне-
стрелно оръжие и създаване на куршумотека
и гилзотека – 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед
и издаване на удостоверение за годност за
употреба на огнестрелно оръжие – 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и
сработване по предназначение на огнестрелно
оръжие – 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие – 92 лв., и за
всяко явяване на изпит за успешно завършване
на курса – 22 лв.
(3) При издаване на разрешение за носене и
употреба на огнестрелно оръжие за служебни
цели на служители на физически и юридически
лица, регистрирани като търговци, с предмет
на дейност охрана, или при промяна на из-
дадено разрешение се събират съответните
такси по ал. 1, т. 29 или 30.
(4) За подновяване на разрешение, удостове-
рение или документ за извършване на дейности
по този раздел се събират съответните такси,
предвидени за първоначалното им издаване.
(5) За издаване на дубликат на разреше-
ния, документи и удостоверения по ал. 1 се
заплаща такса в размер 5 лв.“
Преходна разпоредба
§ 3. По висящите производства за издаване
или подновяване на разрешения, удостовере-
ния или документи по Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиро-
техническите изделия, по които до влиза-
нето в сила на постановлението са внесени
дължимите такси по досегашния раздел І,
допълнителни такси не се събират.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин ДаковЦИТАТ:
Пуснато на: Вто Яну 18, 2011 10:44 pm    Заглавие:    
Днес си регистрирах ГСО-тата без никакъв проблем. Всичко стана много бързо - за около 5 минути и не ми искаха никакви такси. След 2-3 седмици казаха пак да мина през районното, за да получа съответния документ.


ЦИТАТ:
в някои градове регистрират ГСО без проблем и без такса още от октомври месец, в други искат такса от 2.50 + 3.50 банкова, в трети казват "нямаме яснота/формуляри, обадете се по-късно", а някои КОС-аджии изобщо не знаят, че имало такъв закон.... и като теглим чертата, се оказва, че всяко РПУ си има собствен ред за прилагане на закона. мен лично това /принципно/ ме притеснява.
  Офлайн Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение

Отговорете с цитат Свали мнението
Мнение Re: Регистрация на газово оръжие . 
 
Аз също не открих нищо за ГСО, а може и да не разбирам нищо от тълкуването на наредбата. От служба КОС на  4 РПУ лани ми казаха, че не била излезнала още наредбата и дотогава не подлежат на регистрация ГСО. Казаха да проверявам периодично за промени. Сега доколкото разбирам срока за регистрация е до септември и затова не бързам, нека да го измъдруват хубаво и после ще ходя. Само не разбрах регистрирането как ще става, по постоянен адрес или по място на съхранение? Все пак това не е ловна карабина и не се изисква специално хранилище. ГСО-то го използвам главно да плаша псетата, когато ме нападнат с колелото и няма смисъл да го държа у дома в сейфа, където няма да ме нападат бездомни кучета. А и то за друго не става да плашиш хора например, защото само дертове ще събереш.  :)
  Офлайн Вижте профила на потребителя View user's personal gallery Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:
Създайте нова тема  Напишете отговор   Страница 1 от 1
 

Потребители разглеждащи тази тема: 0 Регистрирани, 0 Скрити и 0 Гости
Регистрирани потребители: Нула


 
Permissions List
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
Не Можете да прикачвате файлове
не Можете да сваляте прикачени файлове
Не Можете да пускате събития в календара  
   
2006-2012 dimitrovgrad4U.com  •  Powered by Icy Phoenix based on phpBB  •  Protection by cback  •  Design: phpBBStyles.com  •  Logo: 2miniml
Връзка с нас  |  Подкрепете ни  |  За нас  |  Възможности за Реклама  |  Site Art  |  Условия за Ползване  |   RSS  |  Олекотена версия